Kompakt ZOLL

Szoftveresen minden, ami a vámhoz kell! Naprakész, gyors, pontos, hibátlan. Vám, jövedék, termékdíj, intrastat, raktár, gyártás, feldolgozás.

Kompakt ZOLL

Egyéb információk

Email: Jelszó:
Belépés

Aktuális árfolyam

2021.12.01.-12.31.
Árfolyam adatok más időszakra »
2021. 12. 02. 19:56:22

Rendezvénynaptár

2021. december
HKSzCsPSzoV
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
2014.09.11.

EGYSÉGES ENGEDÉLYEK KIADÁSA

A Közösségi Vámkódexet létrehozó 2913/92/EGK Tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex) végrehajtásáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK Bizottsági rendelet (továbbiakban: VK VHR) szerint egységes engedély az alábbiakat jelenti.

Egységes engedély egynél több tagállam vámigazgatási szerveit érintő engedély a következő eljárások egyikére:

- a Vámkódex 76. cikkének (1) bekezdése szerinti egyszerűsített nyilatkozattételi eljárás, vagy

- a Vámkódex 76. cikkének (1) bekezdése szerinti helyi vámkezelési eljárás, vagy

- a Vámkódex 84. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti gazdasági vámeljárások,vagy

- a Vámkódex 21. cikkének (1) bekezdése szerinti meghatározott célú felhasználás.

A VK VHR 253h-253m cikkei határozzák meg az egyszerűsített nyilatkozatételi és a helyi vámkezelési eljárásra vonatkozó egységes engedélyek kiadására vonatkozó szabályokat.

Az engedély kiadására irányuló kérelmet a VK VHR 14d. cikkében meghatározott vámhatósághoz kell benyújtani.

Az engedélyező vámhatóság továbbítja a kérelmet és az engedély tervezetét a többi érintett vámhatóságnak jóváhagyásra. A vámhatóságok közlik kifogásaikat az engedélyező vámhatósággal.

Amennyiben az esetleges kifogást határidőn belül közölték és megállapodás nem született, az engedélykérelmet a felmerült kifogás(ok) vonatkozásában el kell utasítani.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 12.§ f) pontjával összhangban, az engedélyező vámhatóság továbbítja a kérelmet és az engedély tervezetét a többi tagállammal való kapcsolattartást végző Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala részére. Az engedély kiadása csak az engedélyben szereplő vámhatóságok hozzájárulásával adható ki. Az egységes engedélyekre vonatkozó kapcsolattartást más tagállamokkal a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatalának Vám Főosztály a végzi, melynek elérhetősége:

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala Vám Főosztály

Cím: H-1095 Budapest, Mester u. 7.

Telefonszám: +36-456-9500

Fax: +36-1-210-0201

E-mail cím: kh.vf@nav.gov.hu

Az egyszerűsített eljárásokra vonatkozó engedélyek használatának magyarországi kiterjesztése esetén a következő szempontokra kell felhívni a figyelmet:

-Magyarország ratifikálta a központi vámkezeléssel kapcsolatban a hagyományos saját forrásoknak az uniós költségvetés számára történő rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról szóló Egyezményt.

-szabad forgalomba bocsátás, meghatározott célú felhasználás vagy az aktív feldolgozásra (vám-visszatérítési rendszer) vonatkozó engedély esetén a gazdasági szereplő akkor használhatja az engedélyt Magyarországon ha rendelkezik magyar adószámmal, továbbá havonta - a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 33/A.§ rendelkezései alapján –adónyilatkozatot kell benyújtania; Mentesül az adónyilatkozat benyújtási kötelezettségalól azonban az importáló, aki rendelkezik általános forgalmi adó önadózásra feljogosító engedéllyel (a helyi vámkezelési / szabad forgalomba bocsátás vámeljárásra vonatkozó engedélyek jogosultjainak nem kell teljesíteni, további kritériumokat az engedély megszerzéséhez) az illetékes vámhivataltól (Nemzeti Adó-és Vámhivatal Kiemelt Ügyek ésAdózók Vám-ésPénzügyőri Igazgatósága címe:

1077 Budapest, Dob utca 75-81..

levelezési cím: 1410 Budapest Pf.:136.

e-mail: kavig@nav.gov.hu

telefon: +36-1-461-3300

fax: +36-1-461-3551)

További feltételek:

-Behozatal során a magyar vámhatóság nemzeti jogszabály alapján minden esetben megköveteli biztosíték nyújtását, amennyibena gazdálkodó az engedélyező vámhatóságnál nem nyújtott biztosítékot, akkor azt Magyarországon kell megtennie.

-a nemzeti tiltó/korlátozó rendelkezéseket be kell tartani,

-jövedéki termékre vonatkozóan nem lehet kiadni egységes engedélyt,

-az érintett tagállamok által jóváhagyott Ellenőrzési terv megléte,

-a VK-VHR 253k. cikk szerint a Magyarországon vámeljárás alá vont árukról az engedélyező vámhatóságnaka VK-VHR 30A. mellékletének 7. táblázatában szereplő adatokról elektronikus formában (ide értve az e-mailt is) értesítenie kell az engedélyben megjelölt vám-és pénzügyőri igazgatóságot,

-amennyiben az engedélyező vámhatóság kockázatelemzése úgy ítéli meg, hogy fizikai áruvizsgálatra van szükség, akkor azt a vám

-és pénzügyőri igazgatóságkülön kérésre folytatja le,

-az engedélyező tagállam megküldi a kiegészítő vámáru

-nyilatkozatota résztvevő tagállamrészére,

-amennyiben a kiegészítő vámáru-nyilatkozat benyújtása nem Magyarországon történik

–az engedélyesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Központi Statisztikai Hivatallal a Magyarországon vámeljárás alá vonni kívánt árukkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében (kivéve a vámraktározási eljárást)

(http://portal.ksh.hu, e-mail: kulkerstat@ksh.hu),

-amennyiben az árutovábbítás vámeljárást lezáró érkezési bejelentés beküldése napján a nem közösségi áruk vámeljárás alá vonása iránti intézkedés nem történik meg, abban az esetben az áruk átmeneti megőrzési raktárban történő nyilvántartásba vétele kötelező. Erre tekintettel javasolt az, hogy az engedélyezett címzett átmeneti megőrzési raktárra szóló engedélyt is kérjen. Az átmeneti megőrzési raktárra szóló engedélyhez engedélyezett címzetti státusz esetén külön garanciát nem kell nyújtania a kérelmezőnek.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy egy e-learning modul került létrehozásra, amely részletes információt nyújt egységes engedélyekről a gazdasági szereplők számára.

A modul – többek között magyar nyelven -itt érhető el:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/download_en.htm